XII Ogólnopolski Konkurs Kartek Świątecznych


Stowarzyszenie Nauczycieli Technologii Informacyjnej zaprasza uczniów do wzięcia udziału w konkursie na najładniejszą kartkę świąteczną.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.


Regulamin konkursu

Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i ogólnopolskiego.
I. Etap szkolny

 1. Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiedzialne są Komisje Szkolne. Etap szkolny powinien odbyć się do 22 grudnia 2010 r.
 2. Kartki powinny nawiązywać tematycznie do obrzędów, zwyczajów oraz symboli związanych ze Świętami Bożego Narodzenia oraz Nowym Rokiem
 3. Kartki świąteczne są wykonywane przez uczniów w obecności nauczyciela, aby rozproszyć wątpliwości co do autorstwa pracy.
 4. Kartki nie powinny zawierać żadnych gotowych elementów cudzego autorstwa, takich jak np. kliparty lub zeskanowane ilustracje.
 5. Do etapu ogólnopolskiego konkursu przechodzą maksymalnie trzy najlepsze projekty kartek świątecznych z etapu szkolnego w każdej z czterech kategorii wiekowej:
  • Klasy I – III Szkoła Podstawowa
  • Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa
  • Klasa I-III Gimnazjum
  • Klasy I – IV Szkoła Ponadgimnazjalna

  II. Etap ogólnopolski

  1. Kartki świąteczne należy przesłać tylko w wersji elektronicznej pod adresem e-mailowym snti@snti.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2010 r.
  2. Prace muszą być zapisane w jednym z formatów graficznych: *.gif lub *.jpg w rozdzielczości 560x400 pikseli. Pliki należy nazwać według następujących zasad: małe litery, bez polskich znaków diakrytycznych, bez spacji, według wzorów imie_nazwisko.jpg, imie_nazwisko.gif.
  3. Każdej kartce muszą towarzyszyć następujące informacje: imię i nazwisko ucznia, klasa, imię i nazwisko nauczyciela, pod którego opieką pracę graficzną wykonano, nazwę szkoły, adres szkoły. Te informacje powinny być umieszczone w e-mailu, do którego będą dołączone pliki graficzne z kartkami.
  4. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w marcu 2011 roku na stronie SNTI. Kartki będą oceniane przez komisję konkursową, powołaną przez Zarząd SNTI. Najlepsze prace zostaną wyróżnione i nagrodzone.

  Kryteria oceny

  1. Poziom artystyczny wykonanej pracy
  2. Oryginalność, pomysłowość, pracochłonność, estetyka wykonania
  3. Stopień nawiązania do tradycji

  Uwagi końcowe

  1. Przesłanie pracy oznacza akceptację regulaminu.
  2. Kartki nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatorów
  3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dowolnego wykorzystania nadesłanych prac w całości lub części.